Ett gediget ledarskapsprogram - ingen quickfix

Nästan 100% måluppfyllelse

Vårt öppna ledarskapsprogram pågår under 3 utspridda dagar med 4 veckor mellan för att skapa förändring och tid att reflektera. 

Dag 1: Det inre. Vi börjar med att fokusera på det inre ledarskapet och ge kraftfulla verktyg som får dig att stå i din fulla energi oavsett. Att leda situationsanpassat och i flow. 

Dag 2: Det yttre. Vad ser andra? Din tydlighet. Eliminera svaga länkar och surdegar. Konflikthantering och kreativa olikheter.

 Dag 3: Vi knyter ihop säcken så du kan utveckla team var du än är. För er produkt/tjänst kommer aldrig att bli starkare än det sättet det presenteras på!

Varje deltagare sätter tydliga mål före start. Dessa målsamtal kan deltagaren få hjälp med om behov finns. Dessa checkas av för att vara uppfyllda efter avslutning.

Mellan dagarna finns möjlighet att delta i zoommöten. Där kan du diskutera uppkomna situationer och funderingar. 

Vi har erfarenhet av att få det bästa resultatet, som varar på lång sikt. Det är när man skapar tid för reflektion och övning för att bli medveten om sina handlingar som utveckling sker. Därför ges ledarskapsprogrammet över tid istället för att vara kompakt. Efter utbildningen finns möjlighet till uppföljning efter ca 6 månader, och även vidare fördjupningar. Allt för att hålla kompetensen levande.

Läs mer här: https://www.likeaboss.academy/oppna-kurser/VILL DU VETA MER OCH BOKA? JAG ÄR ROLIG
ATT PRATA MED!

Ring mig på 070-8662918 eller skriv till
helena@helenaivarsson.com