kulturbyggarcoach + interimstöd

vad är det vi sår för kultur

Kultur betyder odling på latin. Vad är det vi sår, vad ger vi för näring och hur beskär vi för att det ska växa och leva? Att jobba med sin företagskultur på ett ärligt sätt tar tid, men när det väl är dags att skörda så kommer det vara just det som gör oss unika. Inte produkterna/tjänsterna utan vi människor, gör skillnad. Detta är också den sanna konkurrensfördelen företag har idag.

Bygga företagskultur gör vi bla utifrån; Värderingar, symboler, ritualer och medarbetare. Struktur och förutsättningar måste skapas av ledningen. Sedan jobbar alla med små/stora handlingar som främjar kulturen, organisationens personlighet.
Vad är våra värderingar? Koppla företagets värdegrund till spelregler och riktiga förmåner för att göra skillnad i handling dvs värdegrunden i praktiken.  Vad har vi för ritualer och symboler som utmärker just oss? Hur ser vi medarbetarna? Som hjältar och vinnare eller något nödvändigt ont? Är medarbetarna engagerade och stolta eller bara nöjda? Är de ens på rätt arbetsplats? Hur visas professionalitet och arbetsglädje medarbetare/chefer emellan? Hur jobbar vi kontinuerligt med dessa frågor?

Skräddarsydd tjänst; Få ALLA med på banan:
Syfte: Kulturbyggarcoachen
 är en resurs för medarbetarna på er arbetsplats när de behöver prata av sig om tuffa beslut, varit med om en arbetsrelaterad eller privat händelse, vill bubbla av sig om positiva händelser, kan behöva någon form av stöttning, prata av sig om något. Helt enkelt ha en medmänniskas uppmärksamhet en stund för att komma vidare. En medmänniska som inte är en psykolog/psykoterapeut/kopplad till företagshälsovården och därför inte så svårt att ta kontakt med, som känner till medarbetaren och som kan ställa frågor och hjälpa medarbetaren att koppla på sitt egenansvar.

Varför: vi vet att händelser i arbets- och privatlivet gör avtryck i form av avsaknad av motivation, energi och fokus, arbetsglädje, psykisk ohälsa m.m. Detta är också ett chefsstöd för att underlätta trycket från medarbetare som har stort bekräftelsebehov eller för de chefer som inte kan hjälpa medarbetaren vidare.

Metod: HLG – Höra (finnas lättillgänglig, ett öra mot marken), Lyssna (aktivt) och Göra (ställa frågor som gör att medarbetaren kommer till egna svar och lösningar) 

Hur funkar KC tjänsten rent praktiskt:
 Som interimstöd till chefer som presenterar detta coachkoncept för sina medarbetare. Detta funkar utmärkt digitalt som fysiskt.

Bakgrunden som har skapat konceptet: som utbildningsledare på Akademi Båstad Yrkeshögskola upplevde jag att framgångskonceptet för studenter som tog examensbevis (dvs fullföljde sin utbildning) och sedan oftast framgångsrikt fick ett jobb direkt efter examen eller kort därefter, kom frivilligt och handleddes och coachades. Detta ledde till en personlig utveckling, ett större egenansvar och förståelsen för att svaren fanns inom dom själva.

Värde för alla på en arbetsplats: Att bli erkänd som människa. Att bli sedd, hörd och lyssnad till – fundamentalt för oss alla, men inte alltid så självklart. Medarbetare kan jobba effektivare och med mer arbetsglädje eller helt enkelt inse att de ska gå vidare till ett annat yrke/arbetsplats. En åtgärd för att hålla sina medarbetare i god psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.


Kulturbyggarcoachen - utvecklar och boostar medarbetare/chefer även genom att:
 - Skapa och/eller följa upp HURet av er värdegrund/kärnvärden/ledstjärnor
-  Skapa spelregler tillsammans med medarbetare; värdegrunden i praktiken
- Lyssna och ställa frågor som ökar självledarskapet och ansvarstagandet hos medarbetarna
- Kompetensutveckla inom värdskap och bemötande fortlöpande för att göra varandra bättre
- Sätta en framtidsplan med en medarbetare i er befintliga organisation som arbetar vidare med systematiskt arbetsglädjearbete och fortsätta ingjuta liv i er organisation.
- Inget önskeläge är för dumt att fråga om och har du tagit dig igenom all denna text så hör gärna av dig för ett glädjefyllt möte med mig:)


VILL DU VETA MER OCH BOKA ETT MÖTE? KLICKA HÄR JAG ÄR
TREVLIG ATT PRATA MED!

Ring mig på 070-8662918 eller skriv till
helena@helenaivarsson.com